Regressie analyse en PROCESS macro

 • Om binnen mijn scriptie uit te zoeken of humor een positief effect heeft op liking van advertenties, is er een regressie analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt geen significantie en dus geen effect tussen humor en liking met daarbij een hele lage R2

  Om de moderatie van personificatie te analyseren is de PROCESS macro van Hayes gebruikt. Hieruit blijkt dat met een verhoging van de score van humor met 1, liking stijgt met .8567 maar dat wanneer personificatie wordt toegepast er geen significante relatie meer bestaat.

  Hoe moet ik hieruit een conclusie trekken of humor nou wel of niet een positief effect heeft op liking in advertenties?

  Lieve - Scriptium modBastiaan – Scriptium
  Ik kan moeilijk afleiden of uit de bootstrapanalyse via PROCESS blijkt dat er wel een hoofdeffect is van humor en liking. Belangrijk daarbij is te realiseren dat dat een hoofdeffect is in een model waarin de moderator (personificatie) als covariaat dient (de gedeelde variantie tussen personificatie en de andere variabelen wordt niet betrokken in de analyse).
  Ik neem vanuit de beschrijving aan dat personificatie een dichotome variabele is (wel of niet). In dat geval betekenen de resultaten simpelweg dat er alleen een relatie is tussen humor en liking wanneer er geen personificatie is. De reden dat het hoofdeffect (waarbij niet wordt gekeken naar personificatie) niet significant is, is waarschijnlijk omdat netto gezien, als personificatie WEL en personificatie NIET samen worden genomen (dus, wanneer niet wordt gekeken naar de relatie tussen humor en liking apart voor wel/geen personificatie) er onvoldoende bewijs is voor een verband tussen die variabelen. Dat kan komen doordat de relatie tussen humor en liking bij afwezigheid van personificatie wel aanwezig is, maar relatief zwak is, en dus wordt ‘overschaduwd’ door de afwezige relatie tussen humor en liking bij aanwezigheid van personificatie.
  De conclusie is dus dat humor en liking alleen positief samenhangen als er niet wordt gepersonificeerd.
  Ik gok nu wel op bepaalde punten, want ik heb de process output niet.
 • Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.