Scriptievraag – validiteit

  • AvatarDOortje

    Moet je de validiteit en betrouwbaarheid ook bij een rechtenscriptie bespreken?

    De bespreking van de validiteit en betrouwbaarheid speelt bij een rechtenscriptie een wat minder grote rol, omdat er veelal gebruik wordt gemaakt van wetten en wetsteksten. Er kan vanuit worden gegaan dat deze teksten betrouwbaar zijn ter beantwoording van de hoofdvraag. Doorgaans wordt aan het begin van een rechtenscriptie aangegeven welk soort bronnen gebruikt worden. De betrouwbaarheid kun je verhogen door verschillende soorten bronnen te gebruiken. Bijvoorbeeld jurisprudentie, praktijkonderzoek en wetsteksten.

  • Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.