Verwijzing naar preambule

 • Hi,

   

  Hoe moet je in een voetnoot en in je bronnenlijst verwijzen naar een preambule van een Europese verordening? (volgens de juridische leidraad). In mijn geval moet ik verwijzen naar enkele punten van de AVG, maar kan dit nergens terugvinden.

  De Leidraad (versie 2019) zegt hier niks over. Echter, Europese wetgeving zoals de AVG begint in de preambule vaak zo:

  Overwegende hetgeen volgt:

  (1) De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het „Handvest”) en artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
  (1) t/m (173) zijn dus ‘overwegingen’; ‘recital’ in het Engels. Het valt aan te bevelen om dit in de voetnoot – regelgeving hoeft volgens de Leidraad niet in de bronnenlijst – te vermelden als, bijvoorbeeld,
  Overweging 1, 5, en 7 AVG.
  Dit is namelijk de manier die het vaakst gebruikt wordt in de literatuur.
 • Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren.